ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ZSOiZ w Czyżewie
kalkulator wyznaczający przedziały punktowe
dla poszczególnych ocen i różnych typów sprawdzianów

zaznacz rodzaj sprawdzianu

kartkówka
test (50% zalicza)
zadanie praktyczne (75% zalicza)

wpisz maksymalną ilość punktów do zdobyciaocenyprzedział punktów
niedostateczny
dopuszczjący
dostateczny
dobry
bardzo dobry